PET juosta

STRAPA poliesterio tvirtinimo juosta sukurta vidutinio - sunkaus tvirtinimo poreikiui patenkinti. Ji skirta automatiniams pakavimo įrenginiams ir rankiniam naudojimui.  Mūsų standartinė PET juosta pasižymi didesne trūkimo jėga nei kitų rinkoje esančių standartinių juostų. Ši juosta naudojama siekiant apsaugoti įvairius krovinius nuo judėjimo transportavimo metu. Ją naudoja statybinių medžiagų gamintojai, medienos apdirbėjai ir baldų gamintojai, metalo apdirbimo įmonės, transportavimo ir kitos įmonės. Tai tinkamiausias būdas sutvirtinti sunkius, supresuotus, didelius, stabilumo reikalaujančius krovinius.

 • alternatyva plieninėms tvirtinimo juostoms

 • nerūdijanti

 • saugus ir lengvas naudojimas

 • atlaikanti aukštas temperatūras ir UV spindulius

 • platus dydžių pasirinkimas

 • didelė sutvirtinimo jėga, geros atsparumo trūkimui savybės

 • tinkamumas automatiniams pakavimo įrenginiams

 • panaudojimas visose pramonės srityse

PP juosta

STRAPA polipropileno tvirtinimo juosta sukurta lengvo - vidutinio tvirtinimo poreikiui patenkinti. Šios juostos naudojamos popieriaus, spaudos, maisto, baldų ir kitose pramonės šakose.

 • žema pakavimo savikaina

 • nerūdijanti, atlaikanti aukštas temperatūras, UV spindulius

 • saugus ir lengvas naudojimas

 • platus dydžių pasirinkimas

 • tinkamumas automatiniams pakavimo įrenginiams

 • panaudojimas visose pramonės šakose

kokybės kontrolė

Mūsų įmonėje kokybės kontrolė susideda iš keleto etapų:

Mūsų produkcija pagaminta iš aukštos kokybės žaliavų. Dirbame su PET ir PP žaliavų tiekėjais, kurie šia veikla užsiima jau daugiau nei 15 metų. Žaliavos gali būti naudojamos pakuojant maisto produktus. Operatoriai testuoja kas ketvirtą ruloną mūsų nuosavoje laboratorijoje, įrengtoje gamyklos pastate. Turime tinkamus prietaisus patikrinti visus reikiamus gaminių parametrus. Kiekvienas gaminys pažymimas unikaliu identifikaciniu numeriu, kurio pagalba vėlesniu laikotarpiu galima sužinoti, kada produkcija buvo pagaminta ir kokie buvo gamykliniai parametrai. Mūsų darbuotojai nuolat domisi naujovėmis, kelia kvalifikaciją kursuose, įsisavina naujas žinias, tobulina gamybos procesus. Dirbame su tarptautinėmis transportavimo kompanijomis siekdami nepriekaištingai pristatyti savo produkciją visoje Europoje ir ne tik. Produkcijos paletės yra tinkamai supakuotos su transportavimo ir sandėliavimo žymėjimais. Produktai gaminami taikant vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus.

Mūsų partneriai gauna kokybės standartus atitinkančią produkciją.

ES Investicijos

„UAB „STRAPA“ investicijos į saulės elektrinę“

Pramonės įmonė pagal 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą UAB Strapa įgyvendina projektą „UAB „Strapa” investicijos į saulės elektrinę”, kurio metu bus įrengiama 600 kW saulės jegainė.

Projekto trukmėProjekto vertėES finansavimas
09/2023 – 09/2025480.806,50 EUR250.014,00 EUR

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Įdiegta saulės elektrinė leis įmonei sumažinti iš išorinės energetinės sistemos įsigyjamos elektros energijos kiekį, prisidės prie įmonės pažangesnių žalios krypties tikslų įgyvendinimo, padės sumažinti energijos sąnaudų ir kainų svyravimo riziką. O taip pat prisidės prie klimato kaitos švelninimo tikslo – mažins CO2, nes dalį kiekio, kurį pirkdavo iš elektros tinklų, pakeis alternatyvia atsinaujinančia energija.

Saulės elektrinė neišskiria jokių dujų, sukeliančių šiltnamio efektą, neturi neigiamo tiesioginio ar netiesioginio poveikio viso gyvavimo ciklo metu prisitaikymui prie klimato kaitos tikslo, nedaro jokios neigiamos įtakos žmonėms, gamtai ar turtui, nėra susijęs su atskirų visuomenės grupių poreikių tenkinimu.

Taigi, sėkmingas projekto įgyvendinimas padės įmonei tapti konkurencinga kitų įmonių atžvilgiu, pereiti link neutralios klimatui ekonomikos bei užtikrinti gaminio kokybę ir konkurencingą kainą.

Kartu žengiame link neutralios klimatui ir inovatyvios ateities!

Investicijos į tvirtinimo juostų gamybos plėtrą

UAB „Strapa“ įgyvendina projektą UAB „Strapa“ investicijos į tvirtinimo juostų gamybos plėtrą, projekto kodas 03.3.1-LVPA-K-803-01-0019 pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“, kuris yra finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo.

Pagrindinis projekto tikslas – didinti įmonės produktyvumą išplečiant gamybą įmonėje ir įdiegiant pasauliniu mastu inovatyvią PET juostų gamybos technologiją. Projekto metu pastatyta tvirtinimo juostų iš polipropileno (PP) ir polietilentereftalato (PET) gamykla ir įsigyta inovatyvi PET juostų gamybos technologinė linija ir papildoma būtinoji pagalbinė gamybos įranga, kuri bus naudojama rinkoje paklausių gaminių gamybai.

Sėkmingai įgyvendinus projektą, bus įsigyta pažangi technologinė įranga, tai turės ilgalaikį teigiamą poveikį tiek pačiai įmonei, tiek bendram Lietuvos ūkio augimui. Dėka naujos įrangos, įmonė išplės gaminių gamybos ir pardavimų apimtis, todėl bus sudarytos sąlygas ženkliai padidinti sukuriamą pridėtinę vertę bei darbo našumą. Dėka projekto sukurtos naujos darbo vietos, pagerėję įmonės finansiniai veiklos rodikliai sudarys sąlygas ekonominės ir socialinės gerovės Utenos regione didėjimui.

UAB „Strapa“ intensyvina pardavimus eksporto rinkose

UAB „Strapa” sėkmingai įgyvendino projektą „UAB „Strapa“ plėtra eksporto rinkose“, kurio metu buvo sudalyvauta keturiose specializuotose tarptautinėse parodose – Olandijoje, Suomijoje, Vokietijoje ir Švedijoje.

Dalyvavimas parodose bei naujausių produktų pristatymas Vokietijoje bei Nyderlanduose užtikrina eksporto plėtrą esamose įmonės rinkose.

Įgyvendinant projektą, sėkmingai pasinaudota galimybe pristatyti UAB „Strapa” ir jos gaminius įmonei dar naujoje Skandinavijos šalių rinkoje. Dalyvaujant tarptautinėse parodose Suomijoje ir Švedijoje užmegzta naujų verslo ryšių, kurie užtikrina pardavimų galimybes į šių šalių rinkas.

Įgyvendinti projektą, skirtą eksporto rinkų plėtrai, padėjo finansavimas, skirtas Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Naujų galimybių priemonę. Reikiamą dalį savo lėšų skyrė pati įmonė.

Eksporto plėtra didins ne tik įmonės pardavimo pajamas, bet ir sudarys sąlygas augti sukuriamai pridėtinei vertei bei darbo našumui.

E-sprendinys gamybos valdymui optimizuoti – patikima ir efektyvu

UAB „Strapa“ – atsakingą verslą vystanti ir nuolat į gaminamos produkcijos bei teikiamų paslaugų kokybę investuojanti įmonė.

Augant užsakovų ir pirkėjų srautui bei plečiantis gamybos pajėgumui, siekis efektyviai suvaldyti gamybos procesus, didinti klientų aptarnavimo kokybę lėmė papildomų investicijų į verslo procesų efektyvinimą ir gamybos valdymo optimizavimą poreikį.

Šiuo metu jau baigtas įgyvendinti projektas „UAB „Strapa“ gamybos valdymo optimizavimas“. Sėkmingai įgyvendinti projektą padėjo finansavimas, skirtas Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę E-verslas LT. Projektui įgyvendinti iš regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas sudarė 29 766 Eur, mažiausiai dar tiek pat lėšų skyrė pati įmonė.

Skirta Europos Sąjungos fondų parama leido užtikrinti aukštą projekto įgyvendinimo kokybę, pasirinktą verslo valdymo sprendimą pilnai pritaikyti ir adaptuoti UAB „Strapa“ poreikiams.

Projekto įgyvendinimo metu įsigyta vienuolikos darbo vietų kompiuterizavimui skirta kompiuterinė įranga bei sukurtas ir įdiegtas specialiai įmonės poreikiams pritaikytas sprendinys, integruojantis svarbiausius gamybos valdymo procesus.

Įgyvendinus projektą, įvykdyti pagrindiniai įmonės uždaviniai ir pasiekti projekto tikslai – kompiuterizuotos darbo vietos bei optimizuotas įmonės gamybos valdymo procesas užtikrins efektyvią verslo plėtrą.
Svarbiausias rezultatas, kurį planuojama pasiekti maksimaliai išnaudojant įdiegto e-verslo sprendinio galimybes – padidinti įmonės produktyvumą efektyviau valdant ir išnaudojant visus turimus įmonės resursus.

UAB „Strapa“ pardavimų plėtra eksporto rinkose

UAB „Strapa” sėkmingai plėtoja ir vysto tvirtinimo juostų gamybos veiklą. Didžiąją dalį pagamintos produkcijos įmonė eksportuoja. Siekiant maksimaliai išnaudoti įmonės potencialą, įmonei būtina pardavimų plėtra. Tikslui pasiekti pradėtas įgyvendinti projektas „UAB „Strapa“ plėtra eksporto rinkose“, kurio metu numatomas dalyvavimas penkiose tarptautinėse parodose.

Numatoma, jog projekto įgyvendinimas leis išplėsti eksportą esamose rinkose, dalyvaujant ir pristatant naujausius įmonės produktus tarptautinėse parodose Vokietijoje bei Nyderlanduose. Taip pat bus sudarytos realios sąlygos pristatyti UAB „Strapa” ir jos gaminius įmonei dar naujoje Skandinavijos šalių rinkoje. Dalyvaujant tarptautinėse parodose Suomijoje, Norvegijoje, Švedijoje planuojama užmegzti naujus verslo ryšius, tuo atveriant kelią eksporto pradžiai į šių šalių rinkas.

Sėkmingai įgyvendinti projektą bei plėsti eksporto rinkas padeda finansavimas, skirtas Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę. Reikiamą dalį savo lėšų skiria pati įmonė.

Dėka sėkmingai įgyvendinto eksporto plėtros projekto padidės įmonės pardavimo pajamos, sukuriama pridėtinė vertė ir darbo našumas.

Ieškome opertariaus (-ės) Utenoje:

 

Darbo pobūdis

Darbas pamainomis: dieną (7-19 val.) ir naktį (19-7 val.), slenkantis grafikas (4 pamainos – dvi dieninės ir dvi naktinės, 4 laisvos dienos)

 

Reikalavimai

 • darbo patirtis su gamybiniais įrengimais;
 • darbštumas, kruopštumas;
 • punktualumas;
 • atsakingumas, pareigingumas;
 • noras dirbti;
 • savarankiškumas;
 • be žalingų įpročių.

 

Mes jums siūlome

Suteikiame visas reikalingas darbui priemones;
Užtikriname visas socialines garantijas.

Ernestas +37069539968

 

susisiekite

BIURAS

Ukmergės g. 283A,
LT-06313 Vilnius
Telefonas +370 5 260 17 17
Faksas +370 5 270 9066

El. paštas info@strapa.lt

 

GAMYBA

Aukštaičių g. 35, Mockėnų k.,
Utenos r., LT-28119, Lietuva
Telefonas +370 5 260 17 17
Mobilus +370 611 27 327
El. paštas info@strapa.lt